SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Splošni pogoji poslovanja so temeljni del sporazuma sklenjenega med dinnerinthedark.si in stranko.  S potrjeno rezervacijo se domneva, da stranka sprejme vse splošne pogoje. Če stranka potrdi rezervacijo jo lahko prekliče samo v skladu s splošnimi pogoji poslovanja. Stranka je odgovorna za vse stroške in posledice, ki nastanejo, če je pri rezervaciji posredovala napačne informacije.

Stranka se s tem, ko naroči storitve s spletnega mesta dinnerinthedark.si, bodisi prek spletne strani, preko e-pošte, preko telefona, s plačilom brez predhodnega naročila ali na kakršenkoli drug način, strinja z navedenimi pogoji in določili.

dinnerinthedark.si je prijazna storitev, ustanovljena s ciljem, da uporabniku zagotovi visoko kakovostno izkušnjo.

Blagovna znamka Dinner In The Dark, njena spletna stran dinnerinthedark.si, vse njene komponente (programska koda, oblikovanje, fotografije, besedilo itd.) in vse podstrani so intelektualna lastnina ustvarjalcev blagovne znamke ter so kot take zaščitene z avtorskimi pravicami.

Vsako kopiranje, uporaba ali zloraba blagovne znamke, spletne strani ali njenih komponent je predmet sodnih postopkov v skladu z lokalnim zakonom.

Zavezujemo se, da na spletni strani dinnerinthedark.si, po svojih najboljših močeh zagotavljamo aktualne in natančne informacije. Za napake, opustitve ali rezultate, pridobljene z zlorabo ali nerazumevanjem navedenih podatkov ne odgovrajamo. Pridružujemo si pravico, da popravimo napake, ki jih opazimo in pravico, da lahko kadar koli brez predhodnega obvestila v celoti, ali delno spremenimo našo spletno stran in pogoje poslovanja ter pri tem ne odgovarjamo za morebitne posledice.

Pogoji, ki jih uporabljamo in njihova pojasnila:

100% jamstvo za vračilo denarja – v primeru, da storitve nismo opravili kot je bilo dogovorjeno in je stranka nezadovoljna, mora ta, takoj ko je mogoče, o tem obvestiti naše osebje. V kolikor ugotovimo, da je pritožba upravičena, stranki vrnemo denar, ki ga je plačala za storitev.

Spletno mesto lahko vsebuje povezave do drugih spletnih mest, ki jih ne uporabljamo. Pri tem ne prevzemamo odgovornosti za zagotavljanje dostopa do drugih spletnih strani, oziroma zunanjih virov. Hkrati ne moremo prevzeti nobene odgovornosti za vsebino, oglaševanje, izdelke, storitve ali druge materiale na zunanjih spletnih mestih ali virih, ki jih naša ekipa ne odobri in ne preverja.

Vse fotografije so simbolične.

Vse informacije, ki nam jih naročnik kadarkoli posreduje, ostanejo zasebne in zaupne, razen v primeru, da imamo za posredovanje teh informacij tretjim osebam legitimen razlog.

dinnerinthedark.si si pridržuje pravico do preklica, spreminjanja ali posodabljanja objektov brez predhodnega obvestila, vključno s spreminjanjem ali posodabljanjem kraja izvedbe aktivnosti, poti in cen. V primeru sprememb bo dinnerinthedark.si poskušal nadomestiti storitev z drugo alternativo primerljive denarne vrednosti. S tem dinnerinthedark.si ne sprejema odgovornosti za morebitno izgubo užitka kot rezultat teh sprememb. Namen vsega tega je zagotoviti najboljšo možno izkušnjo za naše stranke.

V nekaterih primerih je dinnerinthedark.si posrednik med stranko in končnim izvajalcem storitve. Čeprav je naša ekipa namenjena iskanju in zagotavljanju le najboljših storitev za svoje stranke, ne moremo odgovarjati za napake, nesreče ali malomarnosti s strani tretjih oseb.

V primeru, da stranka zamudi na dogovorjeno aktivnost, je lahko dolžna poravnati dodatne stroške, ki so nastali zaradi zamude. Stranka je odgovorna za obveščanje članov svoje skupine o dogovorjenem itinerarju in za njihov pravočasen prihod. V primeru zamude bomo vedno poskušali zagotoviti kasnejši termin. V primeru, da to ni izvedljivo pa stranka ni upravičena do povračila stroškov. Če stranka ve, da bo zamudila, naj nas o tem čim prej obvesti.

V primeru, da ima stranka težave s storitvijo, ki jo opravlja naš dobavitelj ali partner, jih pomagamo rešiti. V primeru, da to ni mogoče, pa mora stranka težavo rešiti sama neposredno z dotičnim dobaviteljem ali partnerjem.

Če stranka iz kakršnega koli razloga želi prehodno končati katero koli že plačano dejavnost, le-ta nima pravice do povračila plačanega zneska ali popusta.

dinnerinthedark.si si pridržuje pravico do zavrnitve rezervacije po lastni presoji iz katerega koli razloga. Stranke se strinjajo, da bodo sprejele pooblastila in odločitve naših zaposlenih, vodnikov in drugih sodelavcev.

dinnerinthedark.si si pridržuje pravico, da lahko v določenih okoliščinah prekliče aktivnost. Razen v primeru, da bi bilo to nujno potrebno pa si bo vedno prizadeval, da bi se preklicu izognil.

Vse stranke so odgovorne za lastno varnost in dobro počutje. Nobene od naših strank ne spodbujamo, da sodelujejo pri kakršnih koli nevarnih aktivnostih ali, da prekomerno pije. dinnerinthedark.si ne prevzema nobene odgovornosti, če stranka spije preveč ali, sodeluje pri nevarnih aktivnostih in se posledično poškoduje, zboli, umre, oziroma utrpi kakršnokoli škodo ali izgubo.

Vsi udeleženci dinnerinthedark.si morajo biti stari 18 let ali več. Kot dokazilo o starosti bodo sprejeti le uradni identifikacijski dokumenti, ki vključujejo: Potne liste, vozniška dovoljenja in druga ustrezna dokazila o starosti. Nesprejemljiva identifikacija vključuje fotokopije, študentske kartice in druge identifikacijske dokumente, ki niso bili izdani s strani države. Vsi kupci zagotavljajo, da so sposobni dokončati dogovorjeno aktivnost in da so v dobri fizični in duševni pripravljenosti.

Z rezervacijo se vsaka stranka strinja, da ima dinnerinthedark.si pravico objaviti vse fotografije in videoposnetke, ki so bili narejeni med izvajanjem programa (fotografije in videoposnetki lahko vključujejo vsako stranko), v promocijske in oglaševalske namene.

Zaradi nepredvidenih okoliščin lahko stranka prekliče udeležbo na dogovorjeni aktivnosti. V tem primeru bo imela možnost, da jo prestavi na kateri koli razpoložljiv datum v naslednjih 3 mesecih.

dinnerinthedark.si si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli preneha z izvajanjem programa, če stranka ne upošteva navodil, oziroma lahko takšno stranko v celoti ali delno izključi iz aktivnosti, če obstaja verjetnost, da bo ogrozila njen varen in udoben potek. V tem primeru stranka nima pravice do kakršnega koli povračila ali kritja dodatno nastalih stroškov.

Od vseh strank se pričakuje, da bodo upoštevale lokalne zakone in predpise. V primeru da stranke teh ne upoštevajo,  dinnerinthedark.si ni dolžan izpolnjevati obveznosti, ki so navedene v pričujočih pogojih poslovanja. Stranka je odgovorna za vsakršno škodo ali izgubo, ki jo povzroči izvajalcu oziroma dobavitelju. Stranka mora nemudoma v celoti poravnati povzročeno škodo ali izgubo neposredno dobavitelju. Če stranka tega ne stori, je odgovorna za izpolnjevanje morebitnih zahtevkov (vključno s pravnimi stroški), ki jih dobavitelj, zaradi posledic dejanja stranke, vloži proti dinnerinthedark.si.

Splošne pogoje in razmerje med stranko ter dinnerinthedark.si urejajo lokalni zakoni, ne glede na kolizije določb zakonov. Stranka in dinnerinthedark.si soglašata, da sta v izključni pristojnosti pristojnega sodišča v Ljubljani.

Informacije za bančno nakazilo:

Podjetje: JEJ d.o.o., Log 10, 1430 Hrastnik, Slovenia
IBAN: SI56 6100 0001 8118 880
BIC: HDELSI22
Banka: Delavska Hranilnica d.d.

Splošni pogoji poslovanja veljajo od 22.05.2018.